Omstruktureringer

Når virksomheden skal udvikle eller afvikle

Står I over for en strukturel ændring, som betyder, at virksomheden ikke længere skal drives i den eksisterende form? Måske skal I omdannes til et A/S, eller I skal gøres klar til et salg? Eller måske skal I slås sammen med en anden virksomhed?

En omstrukturering dækker over, at den form, som virksomheden oprindeligt har haft, ikke længere giver de mest optimale forhold for en ny struktur og/eller ejermodel. Uanset årsagen bag omstruktureringen kan det have fatale konsekvenser, hvis de menneskelige aspekter ikke er tænkt med ind i transformationen. I er nødt til at have nogle klare strategier, visioner og mål i forhold til jeres menneskelige kapital, før I gennemfører selve omstruktureringen. Og dét kan jeg hjælpe jer med at stille skarpt på.

Nøgleordene er planlægning og kommunikation

Og det rette persongalleri

I forhold til jeres menneskelige kapital er noget af det første, jeg ser på, hvordan person- og profilgalleriet ser ud i netop jeres virksomhed. Altså om I har de rigtige folk på de rigtige poster, når nu vi ved, hvilken transformation I ser ind i. Nogle ledere og medarbejdere skal måske udsluses i et afslutnings- og udslusningsforløb, mens andre skal omplaceres internt. Atter andre skal måske coaches for bedre at kunne matche den nye virkelighed.

Der er rigtig mange faldgruber, når vi snakker omstruktureringer, og ryger I i dem, så kan det blive en hæmsko for en succesfuld omstrukturering. Jeg styrer jer udenom de høje bølgegange og fører jer frem til smult vande.

Nysgerrig på, hvad jeg også tilbyder?

Interim HR-management er mange ting