HR-ydelser

Lige fra employer branding til forhandlinger, medarbejderengagement og globaliseringsprocesser

Employer branding

Hvad gør jeres virksomhed til en attraktiv arbejdsplads?

Når vi taler employer branding dækker begrebet over alt det, der gør jeres virksomhed unik og attraktiv at arbejde i. Det handler med andre ord om et fokus på trivsel på jeres arbejdsplads. Trivsel er et nøgleord for den moderne medarbejder.

Det kræver en strategisk indsats fra jer som virksomhed at brande jer på de menneskelige værdier. Men det er en vigtig og nødvendig øvelse på et arbejdsmarked, hvor der i dag generelt er rift om kvalificeret arbejdskraft, og den tendens ser kun ud til at fortsætte.

Når I har styr på strategien, kan I målrettet markedsføre jer over for kommende medarbejdere. Et stærkt employer brand kræver, at I har en attraktiv kultur i alt fra holdånden til medarbejdersammensætningen og topledelsen. Jeres skib skal med andre ord være forførende – både i valg af styrmænd, kaptajn og de øvrige mennesker ombord. Jeg hjælper jer med at definere jeres værdier, kultur og holdånd, altså jeres employer brand. Det gør jeg bl.a. ved at lave en trivselsmåling i hele virksomheden. Her ser jeg på, hvordan trivslen ser ud på jeres arbejdsplads – hvor er der styrker, og hvor er der svagheder, som vi skal arbejde på?

Forhandling

Og forhandlingens psykologi

Der er meget psykologi, strategi og teknik i forhandlinger. Jeg hjælper jer med den strategiske forhandlingsledelse, hvor en forhandlingssituation skal styres mod de helt rigtige resultater. Det kræver, at begge parter forbliver motiverede af forhandlingen, mens den står på. De må for alt i verden ikke blive demotiverede, hvorefter processen bryder sammen eller trækker i langdrag.

I de tilfælde, hvor en igangværende forhandling er gået i hårdknude eller fastkørt, hjælper jeg med konflikthåndteringen. Jeg coacher de involverede parter i spørgeteknik, og jeg hjælper jer med at finde ind til en personlig forhandlingsstil med gennemslagskraft. Jeg giver jer værktøjerne til at løse de vanskelige forhandlinger også fremadrettet, så I på alle parametre optimerer virksomhedens forhandlingsstyrke.

Medarbejder­engagement

Employee engagement

Når vi taler medarbejderengagement, kigger vi på, hvad det er for parametre, der driver medarbejderne i virksomheden. Vi definerer, hvad der skal til for, at vi fra ledelsens side bevarer medarbejdernes motivation. Det er ofte en proces, der kræver stor tålmodighed, men som uden tvivl er sliddet værd, når det gøres ordentligt. For medarbejderengagement er godt for virksomhedens bundlinje. Det er meget enkelt: Føler du ikke tilknytning til din arbejdsplads, søger du nye græsgange, og så mister jeres virksomhed først sine folk og dernæst potentielt sine kunder.

Derfor skal vi se på, hvilken styrke af mental og følelsesmæssig forbindelse, der er til virksomheden blandt jeres medarbejdere. Vi vil se på, hvor engageret den enkelte medarbejder er, både i sit team og over for ledelsen og organisationen. Vi tager også temperaturen på, hvordan det egentlig står til med den generelle tilknytning blandt medarbejderne til arbejdspladsen.

For at kunne vurdere ovenstående vil jeg som regel igangsætte en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Udover spørgeskemaundersøgelsen vil vi arbejde med teambuilding og teamudvikling, fx som engagementsgrupper på tværs af generationer. Det kan også være nødvendigt at nedsætte fokusgrupper med virksomhedens ledere, så vi er sikre på, at de formår at holde kursen og ikke bliver modløse på rejsen mod øget medarbejderengagement. Både top- og mellemledere har et kæmpestort ansvar for at få forgrenet sin egen motivation ned igennem organisationen, så medarbejderne smittes, og der bliver skabt en holdånd.

Jeres ledere skal altså både kunne bygge bro og vejlede, og så skal de samtidig evne at styre virksomheden til succes ved at definere og forsvare organisationens processer. Medarbejderne skal stå tilbage med en klar følelse af retning og formål, som er kommunikeret tydeligt ned igennem organisationen. På den måde får I virksomhedens grundstamme – medarbejderne – med.

Klar og tydelig kommunikation er nøgleordene i employee engagement. Det er så vigtigt, at jeres ledere effektivt og transparent kan kommunikere mål, så alle medarbejdere kender deres roller. Det er nødvendigt for, at netop jeres skib bliver sejldygtigt. Jeg hjælper jer med at sætte spot på kommunikationen, ligesom jeg minder jer om vigtigheden af anerkendelse. Dét er ofte noget, som jeg desværre oplever, at vi glemmer på de danske arbejdspladser – det der med at give hinanden de vigtige og nødvendige skulderklap.

Globalisering

Når virksomheden ser ud over de danske grænser

Globalisering sker, når en virksomhed bliver en del af en større, global organisation. Flere og flere danske virksomheder bliver slået sammen med udenlandske, og i sådanne situationer er det vigtigt, at medarbejderne på alle niveauer gøres klar til at udnytte forandringens mange muligheder.

Hvis I står over for en globalisering af jeres virksomhed, oplever I måske, at der blandt lederne er en positiv stemning, og at I er klar, men at jeres medarbejdere ikke deler den samme begejstring. Her er det vigtigt, at I formår at kommunikere klart og tydeligt om de positive fordele, der er ved nu at blive en global spiller på markedet. Vi står stærkere, når vi er store, og generelt vinder danske virksomheder på globaliseringen. Det er bare ikke et synspunkt, som særlig mange medarbejdere umiddelbart deler. Ofte føler de sig usikre pga. de kulturændringer, der uundgåeligt vil følge med, eller de har fordomme omkring konsekvenserne af internationalt samarbejde som fx nye rapporteringer til udlandet. Men summa summarum er bare, at det styrker konkurrenceevnen, når danske virksomheder globaliseres, og det er en virkelighed, vi må forholde os til.

Jeg hjælper jer med at få kommunikeret de positive budskaber i globaliseringen videre til jeres medarbejdere. At I vil stå stærkere, at jeres arbejdsstyrke vil forøges, og at det vil have positiv indflydelse på jeres fremtidige investeringer og vækstpotentialer.

Jeg er en hjælpende hånd, når I skal i gang med strategiprocessen ved en international sammenlægning, og når processer skal implementeres på tværs af landekulturer, så de standardiseres.

En globalisering medfører uden tvivl forandringer i virksomhedens byggesten, og disse skal kommunikeres og forankres rigtigt fra start, så jeres skib fortsat er sejldygtigt og fremadrettet også styres med de helt rette mennesker ombord.

Nysgerrig på, hvad jeg også tilbyder?

Interim HR-management er mange ting