Jeg leder mennesker gennem transformationer via HR-management i øjenhøjde

Målrettede HR-indsatser på toplederniveau

Henvendt til store og mellemstore virksomheder

Jeg hjælper øverste ledelseslag med at facilitere transformationer. Strategien skal defineres på toplederniveau, men forankres og formidles ned gennem virksomheden. Medarbejderne skal kende både kaptajn, styrmænd og skibets endedestination. Til det er nøgleord som strategi, transformation og kultur væsentlige. Der skal være en vision og et mål, så alle i virksomheden ved, hvad der arbejdes hen imod, og dét skal ikke kun være ledelsen forundt.

Der er plads til at fejle og lære af det

Også i store virksomheder og organisationer

De virksomheder, jeg arbejder med, er store og mellemstore. Fællestrækket for alle mine kunder er, at de står over for en transformation af forskellig karakter. Det kan være en op- eller nedskalering, en udvikling eller afvikling. Det kan også være en globaliseringsproces, et opkøb, en spaltning eller en fusion. Uanset forandringens karakter skal virksomhedens skelet kunne følge med, både når I skalerer op, og når der skal skæres ned.

Jeg trækker folk igennem bølgedale

Og hjælper frem til smult vande

Jeg hedder Marie-Christine Højlund, og det er mig, I vil møde i MCH HR Consulting. Jeg tror på en udlicitering af HR-indsatserne, for HR skal ikke kun foregå bag et skrivebord og bag lukkede døre. Der kan være en stor fordel i at få en ekstern person koblet på som HR-frontfigur i en forandringsproces. Min erfaring viser tydeligt, at man derved sikrer større fortrolighed og et bedre medarbejderengagement, end hvis processen ledes af et kendt ansigt i organisationen.

Som interim HR Direktør hjælper jeg virksomheder - og menneskene i dem - igennem store transformationer. Jeg foretrækker at bruge et billede af et skib, der er på havet i høj bølgegang. Dér, hvor skibet virkelig rokker og gynger. Her er der ikke styring på at nå de fælles mål - ingen ved, hvilken rolle de skal udfylde, og både kaptajn og styrmænd har mistet overblikket. Jeg hjælper med at få skabt ro, så vi atter sejler på stille vand og har genfundet hver vores vigtige plads. Så sejler skibet igen mod rette kurs.

Sådan siger mine kunder om samarbejdet

I skal nemlig ikke kun høre det fra mig